Kdo byl

Zdeněk Pešánek?

Český sochař, malíř a architekt, průkopník v oblasti multimediálního kinetického umění.

Zdeněk Pešánek (12/6 1896 – 21/11 1965) byl jeden z nejslavnějších kutnohorských rodáků, tvůrce první veřejné světelně-kinetické plastiky na světě (tzv. Edisonky), propojující ve svých dílech pohyb, barevné elektrické světlo i hudbu. Ve světovém kontextu je dnes oceňován jako průkopník a teoretik světla ve výtvarném umění. Bohužel je ve svém rodném městě a regionu stále prakticky neznámou a opomíjenou postavou. Chceme to změnit! Galerie Středočeského kraje (GASK) v období od června 2016 do června 2017 ve spolupráci s vybranými umělci, teoretiky, školami i širokou veřejností realizovala různorodé akce přibližující Pešánkův život a dílo pod názvem Sleduj Zdeňka! Tento celoroční projekt uzavíral týdenní festival světla s názvem Zapni světlo pro Pešánka. S festivalem světla chceme pokračovat i v dalších letech! Těší nás, že i v příštím roce budeme mít možnost zrealizovat nové videomappingové projekce a světelné instalace ve veřejném prostoru Kutné Hory. Buďte u toho spolu s námi!

S čím pracujeme

Pro jakékoli promítání potřebujeme tmu!

Osvícení

Osvítili jsem pět různých míst v Kutné Hoře.

Jak to dopadlo, vám přiblíží sestřihy záznamů a fotografie z jednotlivých míst, které naleznete v galerii.

Poděkování partnerům a sponzorům

Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje, Státního fondu kultury ČR a Města Kutná Hora.

Otakar Vávra, František Pilát (1930–1931) / experimentální film inspirovaný Pešánkovou Edisonkou: